Naujienos

2012-12-20

Konkurencijos taryba paskyrė baudas už konkurencijos ribojimą

Šiandien Konkurencijos taryba paskyrė bendrą daugiau nei 57 mln. litų baudą saugos tarnybai UAB „G4S Lietuva“ (toliau – G4S) ir trims didžiausiems Lietuvos bankams – AB DNB bankui, AB SEB banku ir „Swedbank“, AB (toliau visi kartu – Bankai) – už susitarimus, nepagrįstai ribojusius G4S konkurentų galimybes veikti grynųjų pinigų tvarkymo bei inkasavimo paslaugų rinkose.
Bankai buvo įsipareigoję visas grynųjų pinigų tvarkymo paslaugas pirkti tik iš G4S, dėl ko kitų grynųjų pinigų tvarkymo paslaugų teikėjų galimybės konkuruoti buvo reikšmingai apribotos. Bankai susitarimų galiojimo laikotarpiu (nuo 3 metų 2 mėnesių iki 5 metų 3 mėnesių) prarado galimybes pasinaudoti G4S konkurentų pasiūlymais, net jei šie būtų siūlę teikti grynųjų pinigų tvarkymo paslaugas palankesnėmis sąlygomis. Svarbu pažymėti, jog bankų patiriamas grynųjų pinigų tvarkymo sąnaudas galiausiai padengia vartotojai, mokėdami bankams už grynųjų pinigų išėmimą iš bankomatų, valiutos keitimą ar kitas operacijas, susijusias su grynaisiais pinigais.
Grynųjų pinigų tvarkymo paslaugų teikimas bankams yra glaudžiai susijęs su pinigų inkasavimo paslaugomis, kurios teikiamos Bankų klientams (įmonėms). Šios aplinkybės lėmė, jog minėtais susitarimais buvo daroma žala ir Bankų klientų interesams, nes dėl Bankų sprendimų jiems buvo apribotos galimybės rinktis kitą nei G4S inkasavimo paslaugų teikėją bei pasinaudoti konkurencijos teikiama nauda.
Konkurencija tarp prekių pardavėjų ar paslaugų teikėjų priverčia pastaruosius varžytis dėl pirkėjų ir užtikrinti jiems kiek įmanoma palankesnes kainas ir kokybę. Todėl įmonių veiksmai, kuriais ribojamos pirkėjų pasirinkimo galimybės pirkti prekes ar paslaugas iš konkurentų, kai tokie veiksmai apima dideles atitinkamos rinkos dalis ir trunka ilgą laiką, yra žalingi pirkėjams, taip pat gali lemti konkurentų išstūmimą ir konkurencijos susilpnėjimą ar net visišką jos pašalinimą.
Įvertinusi tyrimo metu nustatytas aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, jog tokiais veiksmais G4S ir Bankai pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, draudžiantį konkurenciją ribojančius susitarimus. Be to, atsižvelgus į veiksmų pobūdį ir mastą pripažinta, kad susitarimai turėjo poveikį prekybai tarp ES valstybių narių, todėl pažeidė Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio nuostatas.
Už konkurenciją ribojančius susitarimus G4S ir Bankams Konkurencijos taryba paskyrė baudas, kurių bendra suma viršija 57 mln. litų. Baudos paskirtos įvertinus tai, jog susitarimai apėmė labai dideles grynųjų pinigų tvarkymo ir inkasavimo rinkų dalis bei truko gan ilgą laiką – nuo 3 metų 2 mėnesių iki 5 metų 3 mėnesių. Skirdama baudas Bankams Konkurencijos taryba atsižvelgė į tai, jog savo veiksmais Bankai apribojo savo klientų galimybes rinktis inkasavimo paslaugų teikėją bei pirkti inkasavimo paslaugas konkurencingomis kainomis.
Už konkurenciją ribojančius susitarimus įmonėms paskirtos tokios baudos:
- UAB „G4S Lietuva“ – 9 437 800 litų;
- AB DNB bankui – 8 630 200 litų;
- AB SEB bankui – 24 808 200 litų;
- „Swedbank“, AB – 14 243 600 litų.
UAB „G4S Lietuva“ apskaičiuota bauda buvo beveik 3 kartus didesnė, nei paskirta, tačiau bauda buvo sumažinta iki 10 procentų įmonės bendrųjų metinių pajamų, nes tai yra maksimali bauda, kuri gali būti paskirta už Konkurencijos įstatymo pažeidimą.
Įpareigojimas nutraukti konkurenciją ribojančius veiksmus Bankams ir G4S nebuvo skirtas, nes tyrimui artėjant į pabaigą, tokie veiksmai buvo nutraukti.

„Skaidrumas yra būtina mūsų verslo sąlyga, todėl sveikinu Konkurencijos tarybos sprendimą. Esu įsitikinęs, kad šio sprendimo įgyvendinimas prisidės prie spartesnės pinigų tvarkymo ir inkasavimo paslaugų plėtros Lietuvoje.
Trijų didžiųjų Lietuvos bankų ir bendrovės „G4S Lietuva” susitarimas stabdė kitų paslaugų teikėjų plėtrą šioje rinkoje. Štai, pavyzdžiui, saugos tarnyba „Eurocash1” per paskutinius trejus metus į pinigų tvarkymo ir inkasavimo paslaugų infrastruktūrą investavo beveik 8 milijonus litų. Tačiau minėti kitų rinkos dalyvių susitarimai neleido mums pilnai išnaudoti savo galimybių.
Tikiuosi situacija pasikeis, o rinkoje didėsianti konkurencija visų pirma bus naudinga įmonėms, besinaudojančioms pinigų tvarkymo ir inkasavimo paslaugomis“, - sako bendrovės EUROCASH1 direktorius Vytautas Labeckas.

KLAUSKITE / SUSISIEKITE

Siųsti